Khuyến mãi Tháng 12/2015

12:58 - 30/11/2015

Trong tháng 12/2015. Công ty Hyundai thực hiện chương trình khuyến mãi cho thị trường Việt Nam: Tặng 1 năm thay dầu miễn phí cho các xe mua mới.
Giới hạn tin theo ngày :